اولین سمینار آموزشی فستیوال پرتره سازی با تدریس دکتر شریف‌زاده برگزار شد.

دبیرخانه دائمی فستیوال سالانه پرتره سازی در راستای تداوم بخشیدن به اهداف آموزشی فستیوال اولین سمینار آموزشی خود با عنوان « دوره فشرده نگارش بیانیه هنری (استیتمنت نویسی) » با تدریس دکتر محمد رضا شریف زاده (عضو پیوسته شورای سیاست گذاری فستیوال) را در مرکز تخصصی هنر برگزار نمود، این دوره که به صورت فشرده و در چهار روز از پنجم تا هشتم شهریور ۹۳ برگزار گردید مباحث اصلی پیرامون نگارش بیانیه هنری را مورد نقد و بررسی قرار داد وانجام همزمان تمرین های عملی نگارش و تولید هدفمند اثر هنری توسط هنرجویان نیز طی این چهار روز به انجام رسید.رئوس مطالب گفته شده به شرح زیر بوده است:

۱- چرایی وجود یک بیانیه هنری

۲- بررسی روش های گوناگون پیرامون نگارش بیانیه

۳- دگرگونی معنا در نگارش بیانیه

۴- بیان رویکردهای آکادمیک در نگارش بیانیه

۵- روند ایجاد پرسش و پژوهش پیرامون اثرهنری

۶- عدم محدودیت در دایره معنا سازی اثر هنری

۷- عدم توصیف واکنشی مخاطب / بیننده

۸- بیان کیفیت های احساسی

که همزمان شامل بررسی و تمرین موردی از آثار هنرجویان حاضر در کارگاه و همچنین تولید اثر هنری همزمان با قوام بخشیدن به تفکر هنرمند با روشی سیستماتیک و علمی بوده است.

dakheli-10

با توجه به برگزاری موفقیت آمیز این دوره تداوم برگزاری این کارگاهها در برنامه کاری دبیرخانه بوده و برنامه کارگاههای آتی با استفاده از اساتید و مدرسین حرفه ای به صورت جامع و در دوره‌های کوتاه مدت پیش از اعلام فراخوان سال آینده در حال تدوین می باشد که برنامه آن بزودی بر روی سایت تندیس قرار خواهد گرفت.

علاقه مندان می توانند برای ارتباط با مرکز تخصصی هنر متصدی برگزاری کارگاهها از طریق سایت WWW.ARTSC.IR نیز در تماس باشند.

نویسنده