گزارش تصویری آرت‌دوبی ۲۰۱۶

آرت‌دوبی یکی از جریان های پیشرو در هنر خاورمیانه، افریقا و آسیای جنوبی به شما می رود که هر ساله در ماه مارچ برگزار می‌شود و به نقطه قابل اتکایی در جامعه رو رشد سریع هنر منطقه بدل شده است و جایگاه جهانی پر اهمیتی در هنر معاصر دنیا دارد. امسال نیز این رویداد در  ۱۶ مارچ (۲۶ اسفند ۹۴) گشایش یافت.

در آرت‌دوبی امسال گالری های شیرین، خاک، دستان و AG نیز حضور داشتند و در بخش های مختلف به معرفی آثار هنرمندان ایرانی پرداختند.

در زیر گزارش تصویری از آرت‌دوبی ۲۰۱۶ را که توسط آقای محمد خیاطی تهیه شده است می بینید.