نمایشگاه انفرادي نقاشي

| نگارستان آن

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| ياسر ميرزاييAun-1

| عنوان:  شهر زنده است

| گشایش: 16 آبان93، 16-20

| پایان: 28 آبان

| بازدید: يكشنبه تا پنجشنبه 11-20 و جمعه‌ها 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)

| آدرس: تهران، خيابان سئول(بالاتر از ميدان شيخ بهايي)، شماره40

| تلفن: 88603050

نویسنده