تصویری از خود نمایشگاهی به انتخاب فریدون آو

نمایشگاه گروهی
عنوان:تصویری از خود
نمایشگاه گروهی به انتخاب فریدون آو
در گالری های:  اُ ،آران ،پروژه های آران و بنیاد لاجوردی
گشایش:۱۹ آذر
پایان:۳۰ آذر

فریدون آو

گالری اُ

تهران، خیابان ویلا (نجاه الهی)- کوچه خسرو- پلاک ۴۶
تلفن: ۸۸۹۲۲۰۲۸
بازدید: یکشنبه- پنجشنبه ۱۲ تا ۲۰ ، جمع ه ۱۶ تا ۲۱ گالری شنبه ها تعطیل
است
فریدون آو
آران
تهران، خیابان خردمند شمالی کوچه دی پلاک ۱۲
تلفن: ۸۸۸۲۹۰۸۷
بازدید:گشایش ها ۱۶- ۲۰ و روزهای دیگر ۱۳ – ۱۹٫جمعه های
غیرگشایش تعطیل است.
فریدون آو

پروژه های آران
تهران، زیر پل حافظ خیابان نوفل شاتو کوچه لولاگر پلاک ۵
تلفن: ۶۶ ۷۰۲۲ ۳۳
بازدید:گشایش ها ۱۶- ۲۰ و روزهای دیگر ۱۳ – ۱۹٫شنبه ها تعطیل
است

فریدون آو

بنیاد لاجوردی

تهران،خیابان کریمخان، خیابان نجات‌الهی‌(ویلا)،خیابان سپند‌شرقی، پلاک‌۲۰، ساختمان ۳۲

تلفن: ۸۸۹۱۱۶۹۰

بازدید:۱۶ تا ۲۰

 فریدون آو فریدون آو

فریدون آو