نمایشگاه گروهی حجم |گالری ۲۶

نام گالری: گالری ۲۶
نمایشگاه گروهی حجم

گرداورنده: شیرین جلوه

عنوان:  سازش
 هنرمندان : حامد رشتیان، مهرزاد لعلی، امیرحسین ردایی
گشایش:  ۳ دی ماه ۹۵
پایان: ۱۵ دی ماه ۹۵
بازدید:همه روزه (به جز پنجشنبه ها)
ساعت ۱۵ تا ۲۰

آدرس گالری:
تهران، خیابان فرمانیه (لواسانی) شرقی، بعد از دیباجی شمالی، خیابان سلمان پور ظهیر، پلاک ۲۶، واحد ۳
تلفن:
۰۲۱۲۲۲۸۷۵۴۷

بیانیه:
گاه مطرب را طرد می کنند و گاه او را در چارچوب سلایق و علایق خود قرار می دهند. در واقع آنها خود مطرب را کوک می کنند (مهرزاد لعلی)

سفالها و بناهای متروک از جمله بقایای قرون گذشته در ایران هستند که از منظر زیبایی شناسی با یکدیگر در ارتباط هستند در ادامه تم هذیانگویی تصویری در کارهای اخیرم، مجموعه حاضر امکانات تبدیل شدن یک سفال قدیمی ایرانی به ساختمانی تو در تو و پیچیده را بررسی می کند.پیچیدگی و رمزآلود بودن همیشه بخشی از فرهنگ و تاریخ این منطقه بوده است. به عنوان واکنش به بازتاب مستمر نا آرامی و خشونت جاری در این منطقه از نگاه رسانه ها، این مجموعه در تلاش است راهی را به گذشته ای رمز آلود باز کند. (حامد رشتیان)

این مجموعه یادمانی است برای تمام حشراتی که در گذشته، حال و آینده حکم نابودیشان داده شده است. (امیرحسین ردایی)

حجم

نویسنده