«چند پرنده از بهشت» در گالري آتبين

  • گالری آتبينatbin-1
  • نمایشگاه گروهي نقاشي- مجسمه – ديجيتال‌آرت
  • نمايشگاه‌گردان: شكيبا پرورش
  • عنوان: چند پرنده از بهشت
  • گشایش: 14 آذر 93، 16-21
  • پایان: 2 دي
  • بازدید: همه روزه 16-21
  • آدرس: تهران، خيابان وليعصر، چهاراه پارك وي، كوچه تورج، كوچه خاكزاد، شماره 42
  • تلفن: 26210395

نویسنده