شماره یک

مجله تندیس -شماره 1 – 8 بهمن 138101-1

در این شماره می خوانید:

  • نقاشی
  • ترجمه احساس | دیوار سفید |مالنه دوماس
  • گرافیک
  • نان و پنیر و تصویر بر سفره مدرنیته
  • عکاسی
  • فقط عکس | احتضار آدمی از دم نخست
  • مجسمه
  • فیاض ثانوی | مجسمه سازی شهری

 

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده