شماره چهار

مجله تندیس -شماره 4 – 26 فروردین  04-11382

در این شماره می خوانید:

  • نقاشی
  • اولریش کول هانک | افسانه جکسون پولاک
  • مجسمه
  • مجسمه سازی ایران در سالی که گذشت| خوزه دوریورا
  • طراحی
  • طراحی در چین
  • عکاسی
  • شیون دوربین ها با یاد کاوه گلستان | عکاسی در سال 81 | ستا جنکس
  • طراحی گرافیک
  • زیباشناسی جنگ و صلح

 

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده