آثار منتخب نسل‌نو

| گالری شيرين 

| نمايشگاه گروهی نقاشي

| عنوان: منتخب نسل نو

| گشایش: 21 آذر93، 16-20

| پايان: 9 دي

| بازدید: همه روزه 10-19  و جمعه ها ساعت 16-20

| آدرس: تهران، خیابان سنایی، خيابان سیزدهم، شماره 5

| تلفن: 88343969

منبع: گالري شيرين

 

 

 

 

 

نویسنده