پل آتربریج عکاس پدید آوردن چیزهای غیرعادی از اشیا معمولی

پل آتربریج عکاس پدید آوردن چیزهای غیرعادی از اشیا معمولی 
بررسی سیر عکاسان فرمالیسم تا پلورالیسم | خلاصه کتاب عکاسی نمایی از مدرنیسم

نوشته: ون درن کوک | ترجمه: غلامحسین فتح الله نوری | انتشارات حرفه هنرمند

سایت تندیس تلخیص محدثه شادمهر


پل آتربریج paul outerbridge، دانش آموخته‌ی مدرسه‌ی عکاسی وایت اسکول در نیویورک بود. در آغاز به نقاشی و طراحی صحنه پرداخت و تأثیر بسیاری از ماکس وبر Max Weber، نقاش سبک کوبیسم، پذیرفت. وی معتقد بود: «برای درک عکاسی باید آن را از دیگر فرم‌های بیان هنری تفکیک کرد. نباید ایده‌های از پیش پنداشته درباره هنر را که متأثر از نقاشی است به عکاسی تحمیل کنیم، بلکه باید آن را به لحاظ بیان، رسانه‌ای مجزا بدانیم، رسانه‌ای که با آن به نتایجی می‌توان دست یافت که با شیوه‌های دیگر میسر نیست.»

پل آتربریج

او در دهه‌ی ۱۹۲۰ بر ترکیب‌بندی‌هایی از طبیعت با استفاده از وسایل خانگی تمرکز کرد. این سرزندگی و قابلیت استوار آتربریج در پدید آوردن چیزهای غیرعادی از اشیا معمولی نتیجه‌ی توفیق دست اولی بود که وی در اثر عکاسی تبلیغاتی، پس از تحصیل در وایت اسکول به‌دست آورد.

پل آتربریج

این عکس نشان‌دهنده‌ی توجه بسیار به فضا و زمان به مثابه‌ی موضوعی است که عصر جدید ماشین را منعکس می‌کند و جرقه‌های این ایده از نقاشی‌های فرنان لژهjoseph fernand henri léger ، نقاش سبک اورفیسم، برخاسته است.

فرنان لژه
فرناند لژه

قسمت‌های قبل را اینجا بخوانید: