مهدی ویشکایی حراج تهران را به جسارت قلم خود مهمان می‌کند

مهدی ویشکایی حراج تهران را به جسارت قلم خود مهمان می‌کند
مهدی ویشکایی در حراج تهران
مهدی ویشکایی ۱۲۹۹-۱۳۸۵
قیمت: ۱۵۰-۲۰۰ میلیون تومان

بدون عنوان
رنگ و ورغن روی بوم
۹۸*۸۵ سانتی متر
تاریخ اثر: ۱۳۵۲

مهدی ویشکایی حراج تهران

مهدی ویشکایی حراج تهران را در این دوره به قلم منحصر به فرد خود میهمان می‌کند. مهدی ویشکایی را باید از پیشگامان هنر نوگرای ایران دانست، که ویژگی‌های اغرا ق آمیز رنگ و ضربه قلم‌های ضخیم و جسور را در آستانه تثبیت مدرنیسم ایرانی، در برخوردی بسیار بی‌پروا و آوانگارد به کار می‌گیرد .

آثار او حد واسطی بین نقاشی آکادمیک و  مدرنیسم است. رنگ‌گذاری ضخیم و لکه‌ای متأثر از آثار نقاشان پست امپرسیونیست، از مهمترین ویژگی های آثار ویشکایی است. مهمترین آثار او پرتره‌ها و طبیعتبی‌جان‌هایی هستند، که با تنوع رنگی زیاد و ضربه قلم‌های قدرتمند اجرا شده‌اند.

گرچه امروزه شناخته شده ترین آثار مهدی ویشکایی پرتره هایی هستند که از شخصیت‌های ایرانی و خارجی خلق کرده، اما او در ساخت طبیعت بی‌جان به ویژه گل‌ها هنرمندی برجسته و شاخص در زمان خود محسوب می‌شود.

مهدی ویشکایی حراج تهران

او در رنگ‌گذاری، به بیانی شخصی و قلمی منحصر به خود رسیده‌است. به همین جهت در طبیعت‌ بیجان‌هایش نیز همچون اغلب پرتره‌هایی که ساخته، نشان مشخصی از ضربه قلم‌های بی‌پروا و هیجانی دیده می‌شود‌. قلم پرشتاب او به بهترین شکل، تصویرپردازی مدرن ایرانی را در آغاز آن نشان می‌دهد وهمچنین رنگ‌های غلیظ و ضربه‌قلم‌های سریع، اغواکننده و پراکنده او، نوعی کشش نیرومند تصویری را به بیننده منتقل می‌کند.

همان‌طورکه در این اثر نیز به خوبی دیده می‌شود، در آثار ویشکایی کمتر پرداخت جزییات و چینش منظم رنگ‌ها دیده می‌شود. در واقع آمیختگی این ویژگی‌ها، هارمونی شگفت‌انگیز سطوح رنگی در ترکیب‌بندی‌های آشنای او را می‌سازد.

ویشکایی پس از گذراندن نقاشی آکادمیک در دانشکده هنرهای زیبا، همانند برخی دیگر از نخستین نوگرایان ایرانی، به سمت نقاشی اروپایی و بویژه فرانسوی در اوایل قرن بیستم متمایل می‌شود. کارهای او در این دوره، از نظر رنگ‌گذاری، اغراق در جزییات و ضربه‌های سریع و پهن قلم، شباهت زیادی به کارهای سبک فرانسوی پست‌امپرسیونیسم و بعد فوویسم پیدا می‌کنند و نوعی قلم ضخیم و خشن را به تماشا می‌گذارند.

مهدی ویشکایی حراج تهران

هیجان پُرالتهابی که در این دسته از آثار او دیده می‌شود، حاکی از تجربه تازه هنرمند در کار با قلم غیر کلاسیک، تاش‌های پهن و پالتی رنگین و آشفته است. در تحلیل آثار ویشکایی و دیگر هنرمندان هم نسل او، نباید تجربه تازه مدرنیسم و هیجان ناشی از مواجهه با آن را از نظر دور داشت. ویشکایی و تنها چند هنرمند نوگرای دیگر چون او، در وا پسین سال‌های حکومت قاجار و در آستانه تحولاتی ژرف در ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران، به دنیا آمده‌اند.

سا ل هایی که اشتیاق و هیجان مدرن شدن به نفی سنت‌های فرهنگی انجامید و هنرمندان پیشرو با عبور از سنت‌های گذشته هنر ایرانی، پیوسته از تلاش برای نیل به هویتی جدید، تکنیک‌های نوین و درک هنر زمانه با الهام از الگوها و رهیافت‌های غربی بوده‌اند.

مطالب مرتبط:

 

نویسنده