فروش نقاشي پل سزان در خانه فورد

خانه ادسل و الئنور فورد، اثر نقاشي پل سزان را به ارزش 100 میلیون دلار به فروش رساند.
خانه فورد که در واقع منزل پسر کارخانه‌دار معروف اتومبیل در ساحل دریاچه سنت کلر میشیگان می باشد و سالانه حدود 60،000 بازدیدکننده  در قالب تورها و رویدادهای گوناگون از آن بازدید به عمل می آورند .
فروش این اثر که در سال 2013 و به خریداری ناشناس انجام شده تا کنون به صورت یک راز باقی مانده بود.tandis-world-15
این اثر که نقاشی رنگ و رغن اثر پل سزان نقاش شهیر فرانسوی با عنوان اصلی « La Montagne Sainte-Victoire vue du bosquet du Château Noir » است در حوالی سالهای 1904 کشیده شده و تصویری از کوهستان‌های جنوب فرانسه را به نمایش می گذارد،این اثر از سال 1929 به خانواده فورد تعلق داشته  و اینک مبلغ حاصل از فروش آن با هدف کمک به حمایت موسسه هنر دیترویت جهت جلوگیری از فروش آثار هنری این شهر پس از اعلام ورشکستگی آن تعلق می گیرد.
پس از اعلام ورشکستگی شهر دیترویت، موسسه هنر این شهر تحت فشار برای فروش آثار هنری خود برای جبران ورشکستگی قرار گرفت و کمک خانه فورد بخشی از کمک 800 میلیون دلاری است که صاحبان صنایع بزرگ برای کمک به این موسسه جهت حفظ آثار خود قول پرداخت داده اند.
خانه فورد دارای عمارتی است که اشیاء هنری و قیمتی زیادی در آن واقع شده اند. کاتلین مولین رئیس خانه فورد ضمن تایید فروش این اثر اعلام داشته:« پیشنهادی که برای خرید آن ارائه شد را می توان به فرصتی بی‌نظیر تعبیر کرد که تنها یکبار اتفاق می افتد، اما هرچند خریدار برای خرید نقاشي آبرنگ دیگری از سزان نیز ابراز علاقه نموده اما اعضای هیئت سرپرستی خانه فورد تصمیمی برای فروش اثر هنری دیگری ندارند.»

تلخیص: مریم روشن فکر
منبع: http://news.yahoo.com  / http://www.fordhouse.org

نویسنده