نمايشگاه منتخب آذر ماه

mandana-moghaddam-poster

نمايشگاه منتخب آذر ماه
نمايشگاه انفرادي حجم و چيدمان
عنوان: زیر، زیر آن،  کمتر از آن ،…سرزمین، قلمرو، قطعه ی از خاک،قطعه ی از زمین،…
هنرمند: ماندانا مقدم
گالري آران

استيتمنت:

زیر, زیر آن, کمتر از آن , در زیر, پوشیده, پنهان, اعجاز,معجزه, پدیده, اتفاقات عجیب و غریب، شخصیت، جادو،اتفاق عجیب، ، عجیب تر از عجیب، به اندازه کافی عجیب، غیر مترقبه، معجزه، شانس…
دولت، ملت، پادشاهی، سرزمین، قلمرو، قطعه ی از خاک، قطعه ی از زمین، نقشه، زمین، زمین تند، خاک سفت، تخصیصات، کاشتن، عرصه های باغ، باغ سبزیجات…

[foogallery id=”3963″]