شماره شش

مجله تندیس -شماره 6 – 23 اردیبهشت 138206-1

در این شماره می خوانید:

  • نقاشی
  • آرمان : از شیء تا اثر | مارک توبی |گفتگو با نصرت اله مسلمیان
  • طراحی
  • طراحی در ژاپن | صورتک های مسخ شده
  • عکاسی
  • عکاسی زیر آب
  • طراحی گرافیک
  • طراحی گرافیک | طراحی کتاب
  • مجسمه
  • مجسمه های امیر معبد | چهره های پنهان در سنگ | تناولی از منظر مخاطب

 

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده