شماره ده

مجله تندیس -شماره ۱۰ – ۲۴ تیر 10-1۱۳۸۲

در این شماره می خوانید:

  • نقاشی
  • با یاد سیاوش کسرایی | میکل آنژ | روی پیاده رو | رنگ در سخن پسامدرن
  • طراحی
  • یک طرح یک تحلیل (جرج دکربکو )
  • عکاسی
  • احیای دوباره بینال عکاسی  | اینجا روشن است | عکس های گروه ورا
  •  طراحی گرافیک
  • لوبالو کوا (هنرمند بلغاری تبار)
  • مجسمه
  • یادمان یک شاعر (آیلا هیلتونن ) | خط در فضا
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده