نوستالژی معاصر کامبیز صبری، قدرت الله عاقلی و بهروز حشمت در گالری فرمانفرما

نوستالژی معاصر کامبیز صبری، قدرت الله عاقلی و بهروز حشمت در گالری فرمانفرما
نگاهی به نمایشگاه گروهی مجسمه چیدمان ویدیو نوستالژی به همراه گزارش تصویری نمایشگاه 
هنرمندان: بهروز حشمت، کامبیز صبری، قدرت الله عاقلی

نمایشگاه تا ۳۰ تیر ماه ادامه دارد.

بازدید همه روزه ١۴ تا۲۱
۲شنبه ها گالری تعطیل است.

قدرت الله عاقلی
قدرت الله عاقلی

نوستالژیا:
نوستالژی جهان در حال شدن و دگردیسی درون رسانه‌های نوین معاصر و درهم دریدگی و گسست اندام‌واره فرهنگ‌های بومی و ناپدید شدن آرام حافظه زیسته انسان معاصر دغدعه‌های این سه هنرمند حشمت، صبری و عاقلی را رقم زده است.
این هنرمندان می‌کوشند در آثارشان از لایه‌های پارادوکسال جباریت زندگی امروز، با مشروعیتی ذهنی و احساسی به تعادلی جهت دار و روشن در حفظ هویت‌های بومی و ارزش‌های هنوز بر جای مانده انسان معاصر این سرزمین برسند.

م ب ضیائی

کامبیز صبری
کامبیز صبری

ضیایی در استیتمنت نمایشگاه نوستالژی اینچنین عنوان می‌کند: 
هنر معاصر در بطن پیچیده‌ی پارادوکس‌های اجتماعی نطفه بسته و به شکل و فرم آثاری تصویری، واقعی و مجازی مرئی شده و ارائه گشته است . یافت و بازیافت و دریافت نقاط اشتراک این سه هنرمند که هر کدام در سلول مستقل اندیشگی و خلاقیت خود ابراز وجود می کنند امری است پیچیده و نامرئی، بخصوص که این سه هنرمند هیچ نقطه‌ی مشترک زیستی و کاری با یکدیگر نداشته‌اند.

قدرت الله عاقلی
قدرت الله عاقلی

نخست احساس نوستالژی کارهایشان است که از مجرای رهیابی به شعور فرم و معنایابی و بسته شدن ایده‌های متقارن و همگرا ایجاد شده است که در موقعیت‌های ( مکانی – زمانی) و مشروط هر کدام تکوین یافته است.

بهروز حشمت
بهروز حشمت

دوم تلاش برای رسیدن به مفهوم و تجسم بنیادین هویت انسان و شرایط زندگی معاصر است. این امر از طریق بسط ذهن مشترک فرهنگی‌شان امکان پذیر گشته است. بدون شک نوستالژی جهانِ در حال دگردیسی و تغییر در عصر رسانه‌های نوین و گسیختگی و در هم دریدگی اندامواره ی فرهنگ‌های بومی (culture local) و انهدام حافظه ی زیسته و جمعی انسان معاصر، از ویژگی های دیگر آثار این سه هنرمند معاصر را تشکیل می دهد.

کامبیز صبری
کامبیز صبری

بهروز حشمت در هوای غربت ناخواسته و تحمیل شده‌ای دور از سرزمینش می‌زید و کار می‌کند در شرایط مهاجرت و کامبیز صبری و قدرت الله عاقلی در ایران به سر می‌برند . اما هر سه هنرمند انگار فضای نوستالژیک زمان معاصر را در آثارشان منعکس کرده‌اند. ( خانه – لانه‌های ) بهروز حشمت مستقر بر شجره‌ی غربت، آویختگی و عدم قطعیت و ایستایی را مجسم کرده‌اند و عبارت از آثاری هستند که از استحاله و دگردیسی ( دگربودگی هویتی ) حاصل شده‌اند. و خانه‌های کامبیز صبری در همسایگی ابرهای پف کرده‌ی پلاستیکی همان‌قدر غریب و غیر متعارف‌اند که آثار قدرت الله عاقلی در مجموعه‌ی فرش‌هایش که با انفجار و ترکیدن بافت سنتی توسط عناصر ابر انسان دوران رسانه‌ها صورت پذیرفته است.

قدرت الله عاقلی
قدرت الله عاقلی

نمایشگاه نوستالژیا، خود نماد این هاویه و گسیختگی است که به ” بود ” ختم شده است ، نمایشگاهی که سه هنرمند را در کنار هم گرد آورده است بی آن که نوعی سابقه‌ی زیستی و ذهنی با یکدیگر داشته باشند. با وجود این می‌توان گفت همه‌ی آن‌ها فرزندان یک ” بطن ” می‌باشند که در نقاط مختلف پا به عرصه‌ی وجود گذاشته‌اند و آثارشان نقد هوشیار جامعه‌ی معاصر است که تمامی ارزش‌های فرهنگی‌اش در حال دگرگونی و از هم پاشیدن است.

کامبیز صبری
کامبیز صبری

نمایشگاه نوستالژیا مفهوم حسرت ایام گذشته را با خود یدک نمی‌کشد، بلکه حسرت بودن در زمان ” اکنون “را با خود دارد که در هر لحظه اجزای متشکل آن در حال از هم گسیختن است. هنرمند می‌کوشد از لا به لای این خلاف آمدها و جباریت زندگی در مشروعیتی احساسی و ذهنی به تعادلی جهت دار، روشن و آگه در حفظ هویت عمومی و ارزش‌های هنوز بر جای مانده‌ی انسان معاصر این سرزمین برسد.

بهروز حشمت
بهروز حشمت

گزارش تصویری نمایشگاه قبل را اینجا ببینید:

گزارش تصویری نمایشگاه نقاشی عادل یونسی با عنوان بنطاسیا در گالری ایرانشهر

زندگى و دیگر هیچ ساخته عباس کیارستمى در نمایشگاه تابستانه راه ابریشم

۱۸۰ هنرمند معاصر در گالری بازسازی شده طراحان آزاد