تندیس صد و چهار

مجله تندیس -شماره 104 – 09 مرداد 104-11386

در این شماره می خوانید:

 • نقاشی
 • هنرمندان معاصر ایران | یعقوب امدادیان
 • کاریکاتور
 • یک فلسطینی همیشه خوب
 • گرافیک
 • طراحی حروف ارمنی | راژدهای همیشه بیدار | طلوع طراحی گرافیک در چین
 • هنر جدید
 • داکیومنتا
 • عکاسی
 • دیوید رابینسون
 •  طراحی
 • بی یورن هگارت ؛ خیالپردازی های نوستالژیک
 • هنرهای سنتی
 • ژرفای هندسه
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده