گالري جرجاني با نقاشي‌ هاي مهرداد پرمان

| گالری جرجاني jorjani-2

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| عنوان: –

| هنرمند: مهرداد پرمان

|گشایش: 12 دي93، 16:30-20:30

| پايان: 22 دي

| بازدید: همه روزه 16:30-20:30 (گالري روزهاي شنبه تعطيل است)

| آدرس: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از پارك وي، خيابان خيام، شماره 4

| تلفن: 22668740

منبع: گالري جرجاني

 

 

نویسنده