تسلیت به همکار گرامی آقای محسن جعفری

جناب آقای محسن جعفری همکار گرامی

ما را در غم خود شریک بدانید.

همکاران شما در سایت تندیس

نویسنده