نمايشگاه نقاشي در گالری 26

| گالری 26
| نمايشگاه گروهي نقاشي
| عنوان: –
| هنرمندان: حسين خوش رفتار | شهريار آريافر
| گشایش: 19 دي93، 16-20
| پایان: 1 بهمن
| بازدید: همه روزه 16-20(گالري روزهاي شنبه تعطيل است)
| آدرس: تهران، خیابان لواسانی شرقی، خیابان پور ظهیر(سنبل)، شماره ۲۶
| تلفن: ۲۲۲۸۷۵۴۷

| منبع: گالري 26

26-3

 

نویسنده