تندیس صد و بیست و یک

مجله تندیس – شماره 121 – 20 فروردین121-1

1387

در این شماره می خوانید:

 • مجسمه
 • هنرمندان معاصر ایران – مریم سالور 
 • هنرهای سنتی
 • گنج های گنجینه
 • کاریکاتور
 • کاریکاتور معاصر نمایشگاهی
 • طراحی
 • طراحی در بیان و روش
 • گرافیک
 • سیمرغ از غرب و شرق | طراحی کتاب ؛ وینسنت فراست
 • نقاشی
 • نادر اهریمن | بنکسی،هنرمندی پویا
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده