تندیس صد و بیست و نه

مجله تندیس – شماره 129 – 08 مرداد

1387

در این شماره می خوانید:129-1-copy

 • تصویرسازی
 • هنرمندان معاصر ایران – بهرام خائف | جشنواره نوما
 • پرونده
 • فتوژورنالیسم
 • کاریکاتور 
 • پرویز شاپور-ساینده اندیشه های دیریاب
 • طراحی
 • طراحی معماری : هنر چگونه زیستن
 • نقاشی
 • یک عمر تلاش هنرمندانه
 • هنر جدید
 • ارتباط از راه دور
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده