تندیس صد و سی و یک

مجله تندیس – شماره 131 – 05 شهریور

1387

در این شماره می خوانید:131-1

 • کاریکاتور
 • هنرمندان معاصر ایران – کامبیز درمبخش | حقیقت یاب صورت های خاموش
 • پرونده
 • منصور قندریز
 • گفتگو
 • گفت و گو با محمود شالویی
 • تصویرسازی
 • تاروگومی و هنر تصویرگری
 • هنرجدید
 • هنر تعاملی
 • گرافیک
 • دیباچه اردشیر و فرهاد
 • مجسمه
 • نگاهی به آثار کارلیس ریکوریک
 • عکاسی
 • ماه هنر عکاسی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده