مجموعه شگفت انگیزی از مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیز

مجموعه شگفت انگیزی از مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیز
ارزش مینیاتور ایرانی در حراج کریستیز

سایت تندیس: مریم روشن فکر- محمد عبقری


مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیز

حراج خانه کریستیز در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷ حراج ویژه هنر اسلامی و هند را برگزار خواهد کرد.
در این حراج مجموعه گسترده‌ای از آثار تاریخی متعلق به شبه قاره هند، ایران ، عثمانی و … ارائه خواهد شد. در مجموعه ارائه شده برای حراج امسال تعدد کتب خطی و مینیاتورهای ایرانی شایان توجه است.
همچنین آثار نقاشی دوره صفوی و قاجار نیز در این حراج حضور پررنگی دارند به نحوی که تصویر روی جلد کاتالوگ نقاشی رنگ و روغن روی بوم از دوره قاجار متقدم است با امضای میرزا بابا.مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیز
در این حراج حضور هنر ایرانی کاملا محسوس است و مینیاتورهایی از دوران‌های مختلف هنری ایران در این حراج شرکت داده شده‌اند. همچنین کتب خطی از بزرگانی چون ابن سینا و نصیرالیدن محمد طوسی (خواجه نصیر) در مجموعه ارائه شده دیده می‌شوند. به علاوه نسخ خطی تذهیبکاری و تصویرسازی شده از شاهنامه و دیوان جامی با قیمت‌هایی بیشتر از ۴۰ هزار دلار در این حراجی عرضه شده‌اند. در این مجموعه آثاری از کاشیکاری و سفال لعابدار مربوط به دوره های مختلف تاریخی از جمله دوره سلجوقی نیز برای فروش وجود دارد.مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیز
یکی از آثار شاخص این مجموعه سفرنامه‌ایست که با نام علی اکبر امضا شده و به دوره قاجار تعلق دارد، این اثر با عنوان سفرنامه فارس، دارای تصاویری از کتیبه‌های دوران هخامنشی و ساسانی است که بر روی کاغذ طراحی شده است.مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیز
از دیگر آثار قابل توجه قرآن‌های خطی و کتب ادعیه و اوراد است، همچنین کتب حاشیه نویسی شده از بزرگانی مانند جرجانی که مربوط به دوره صفوی می‌باشد.
بیشتر این مجموعه گنجینه پروفسور رادولف گلپک است، یک دانشمند سوئیسی و از عاشقان ادبیات فارسی، علاقه اونسبت به هنر اسلامی ابتدا در تونس شکل گرفت و پس از بازگشتش به سوئیس در رشته مطالعات شرقی تحصیل کرد و رساله پایان نامه دکتری خود را درباره سلطان مسعود غزنوی به انجام رسانید. دیدار او از ایران برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ اتفاق افتاد و تا سال ۱۹۶۳ در ایران ماند. مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیز
متاسفانه گنجینه ارزشمندی از میراث فرهنگی ما به صورت پراکنده در مجموعه های دیگر قرار میگیرد و بخشی از میراث فرهنگی ما انسجام خود را از دست خواهد داد.

مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیز
یک دوریش، ایلخانیان ایران ، نیمه اول قرن ۱۴ ، مینیاتور ( ۱۳ × ۹.۴ سانتیمتر ) ، ۷ اکتبر ۲۰۰۸ در حراج کریستی لندن به قیمت ۹۳۷۵ پوند فروخته شد.

مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیزاحمد بن عمر بن علی معردف به نظامی عروضی سمرقندی (۱۱۱۰ تا ۱۶۶۱ میلادی) چاهار مقالا ، امضا عوض بن محمد بن اردشیر احتمالا جلارید تبریز ، تاریخ شعبان ۷۸۵ / سپتامبر – اکتبر ۱۳۸۳ میلادی
پانل متن (۱۰.۴ × ۱۵.۴ سانتیمتر) ، اندازه صفحه (۱۶ × ۲۴.۷ سانتیمتر) ، برآورد قیمت بین ۱۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ پوند . این اثر هنر جهان اسلام و هند از جمله قالیچه های شرقی و فرش ها در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷ در حراج کریستی لندن عرضه شده است.

 

مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیز

صفحه ای از نور الدین عبد الرحمان جامی (۷۹۳ -۸۷۱ قمری/۱۴۱۴-۱۴۹۲ میلادی) ، توافت الاحرار امضا شده توسط میر علی کاتب ، شیبانی بخارا ، به تاریخ دوم ربیع ۹۴۲ هجری قمری/سپاتمبر-اکتبر ۱۵۳۵ میلادی.
پنل متن (۷×۱۴ سانتیمتر) ، اندازه صفحه (۱۶×۲۴.۲ سانتیمتر) . برآورد قیمت بین ۳۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ پوند . این اثر هنر جهان اسلام و هند از جمله قالیچه های شرقی و فرش ها در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷ در حراج کریستی لندن عرضه شده است.

مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیزنستعلیغ رباعی و حمام صحنه ، خوشنویسی امضا محمد محسن الکاتب الهروی ، ایران ، قرن ۱۶ ، نقاشی به سبک محمدی ، صفوی هرات ، در حدود سال ۱۵۹۰ میلادی.
اندازه نقاشی (۱۳.۶ × ۲۱.۲ سانتیمتر) ، خوشنویسی (۱۳.۲ × ۶.۷ سانتیمتر) ، اندازه صفحه (۲۹ × ۱۶.۷ سانتیمتر) ، قیمت برآورد شده بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ پوند . این اثر هنر جهان اسلام و هند از جمله قالیچه های شرقی و فرش ها در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷ در حراج کریستی لندن عرضه شده است.

مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیزدادگاه پیر ببوداغ ، شیراز ، ایران ، حدود ۱۴۵۵-۱۴۶۰
اندازه نقاشی (۱۱.۶ × ۱۷.۵ سانتیمتر) ، اندازه صفحه (۳۹×۳۴ سانتیمتر) ، در ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ به قیمت ۴۳۳.۸۷۵ پوند در حراج کریستی لندن فروخته شد.

 

مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیزیکی از ده نقاشی از یک نسخه خطی شاهنامه، صفوی شیراز، نیمه اول قرن ۱۶ ، برآورد قیمت بین ۶۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ پوند. این اثر جهان اسلام و هند از جمله قالیچه های شرقی و فرش ها در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷ در حراج کریستی لندن عرضه شده است.

مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیزدرویش فقیر از فاریاب بر روی حصیر نماز خود در حال عبور از رودخانه ، نقاش اصفهان صفوی ، در حدود سال ۱۶۰۰ ، خوشنویسی توسط علی الحسینی الکاتب ، تیموری هرات ، در حدود ۱۵۲۶.
اندازه پنل متن (۱۰.۷ × ۱۸.۸ سانتیمتر) ، اندازه صفحه (۲۸.۵ × ۱۸.۵ سانتیمتر) ، در ۲۶ آوریل ۲۰۱۶ در حراج کریستی لندن به قیمت ۳۸۶.۵۰۰ پوند فروخته شد.

مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیزخوشنویسی نستعلیغ و یک شاهزاده صفوی در حال بو کردن یک گل ، خطاطی امضا شاه محمود نیشابوری ، ایران ، اواخر قرن ۱۶ و اوایل قرن ۱۷ میلادی.
اندازه نقاشی (۱۶.۸ × ۶.۵ سانتیمتر) ، اندازه خوشنویسی (۱۷.۲ × ۷.۲ سانتیمتر)اندازه صفحه (۲۹ × ۱۷.۶ سانتیمتر) ، برآورد قیمت بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ پوند. این اثر در جهان اسلام و هند از جمله قالیچه های شرقی و فرش ها در ۲۶ اکتبر سال ۲۰۱۷ در حراج کریستی لندن عرضه شده است.

مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیزناصرالدین شاه قاجار در دوران جوانی ، امضا ابواقاسم حسن غفاری ، قاجار ایران ۱۲۶۹ هجری/۱۸۵۲-۱۸۵۳ میلادی
اندازه نقاشی (۵۲ × ۳۴.۴ سانتیمتر) در ۱۰ آوریل ۲۰۱۴ به قیمت ۴۰۰۰۰ پوند در حراج کریستی لندن فروخته شد.

مینیاتور و نسخ خطی ایرانی در حراج کریستیزجمال الدین ابو محمد نظامی (۱۲۰۹ میلادی) ، خمسه ، بخش قاجار امضا شده توسط حسن بن علی ، همراه با تصاویر قاجار امضا شده توسط میرزا بزرگ، صفوی و قاجار، ایران، به تارخ ۱۵ ذی القعده/۱۰۲۲ – ۱۰۲۷ دسامبر ۱۶۱۳ میلادی و ۱۲۳۶ هجری قمری/۱۸۲۰-۱۸۲۱ میلادی.
اندازه پنل متن (۲۱.۵ × ۱۱.۴ سانتیمتر) ، اندازه صفحه (۲۸.۵ × ۱۷ سانتیمتر)، برآورد قیمت بین ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ پوند، این اثر جهان اسلام و هند از جمله قالچه های شرقی و فرش ها در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷ در حراج کریستی لندن عرضه شده است.

این حراج در شعبه خیابان کینگ لندن در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
بازدید از این مجموعه از ۲۱ تا ۲۵ اکتبر در لندن خیابان کینگ امکان‌پذیر است.

اخبار اقتصاد هنر و حراج‌های دیگر را در سایت تندیس دنبال کنید:

هنر خاورمیانه و جهان اسلام در حراج کریستی

هنر خاورمیانه و جهان اسلام در حراج کریستی

هنر خاورمیانه و جهان اسلام در حراج کریستی | حراج آثار مدرن و معاصر سایت تندیس: مریم روشن فکر حراج‌خانه کریستیز در پاییز امسال مجموعه‌ای از حراج‌های هنر منطقه خاور میانه و جهان اسلام را در برنامه خود گذاشته‌است. ۲۵ اکتبر نیز حراج آثار مدرن و معاصر خاور میانه قرار است در  ساختمان سنت جیمز خیابان کینگ لندن برگزار شود. این حراج زیر مجموعه بخش  هنر بعد از جنگ و معاصر است. در این حراج آثاری از بزرگان دوران مدرن ایران […]

بدون دیدگاه
لئوناردو داوینچی

کشف اثری گمشده از لئوناردو داوینچی

کشف اثری گمشده از لئوناردو داوینچی ارائه اثر ناجی جهان اثر داوینچی به عنوان پیشنهاد ویژه در حراج کریستیز نیویورک سایت تندیس ترجمه مریم روشن فکر سال ۲۰۱۱ رونمایی از اثرداوینچی با عنوان «سالواتور موندی(ناجی جهان)» طوفانی را در دنیای هنر به وجود آورد. این اثر که در نشنال گالری لندن نمایش داده شد. توجه رسانه‌ها را به خود جلب نمود. به طور کلی آثار داوینچی معمولن بسیار ارزشمند هستند، زیرا تعدادشان کم است، کمتر از بیست تابلو توسط متخصصین […]

2 comments