نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری ایریک

نمایشگاه گروهی نقاشی بدون عنوان 

گالری ایریک

برگزارکنندگان: آذر خیریان، پریسان محمدی

هنرمندان: تهمینه رحمانی، هیمن قهرمانی، نفیسه صالحی، سمانه نصیری، الهام طاهایی، محمد بابایی، آتنا فرقانی، مهناز مراد، پرنیا اسدی، سعیده بناءزاده، اورانوس افشاریان.

گشایش: ۲۸ مهر

خاتمه: ۴ آبان

بازدید افتتاحیه: ۱۷ تا ۲۱

بازدید روزانه: از ساعت ۱۶ تا ۲۰:۳۰

گالری روزهای دوشنبه تعطیل میباشد.

نشانی: اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق،نبش وفا آذر جنوبی،مجتمع آیریک سنتر، طبقه سوم واحد ۱۰۲ گالری آیریک

تلفن: ۴۴۹۷۸۰۹۱

نمایشگاه گروهی نقاشی

نمایشگاه گروهی نقاشی