تندیس صد و چهل و دو

مجله تندیس – شماره 142 – 08 بهمن

1387

در این شماره می خوانید:142-1

 • نقاشی
 • تندیس طلیعه کامران | پنکه هنوز روشن است 
 • پرونده
 • هنر انقلاب
 • گرافیک
 • رفیق ممیز رفت | گفت و گو با فونس هیکمان 
 • مجسمه
 • مجسمه به مثابه موجودی زنده | قایق نجات در صحرا
 • عکاسی
 • هنر پیر شدن
 • طراحی
 • اتوماتیسم : شور طراحی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده