واقعیت مبهم در هستی شناسی فردی هنرمندان در گالری فرمانفرما

واقعیت مبهم در هستی شناسی فردی هنرمندان در گالری فرمانفرما
گزارش تصویری نمایشگاه گروهی با عنوان واقعیت مبهم

واقعیت مبهماین هفته در گالری فرمانفرما شاهد نمایشگاه گروهی هستیم با عنوان «واقعیت مبهم» که با رویکردی سوررئال نگاهی به سه نسل هنرمند ایرانی دارد. هنرمندانی همچون ایران درودی، علیرضا اسپهبد، قاسم حاجی زاده، حسین محجوبی، نیکزاد نجومی، وحید چمانی، نزار موسوی نیا، سید امین باقری، محسن فولادپور، امیرنصر کم گویان، علی اسماعیل لو، مرتضی یزدانی، سولماز نباتی، الهام فلاحی. هنرمندانی که هرچند با دیدگاهی فردی کار کرده‌اند، اما رد سوررئالیستی آثارشان ریتمی را در فضای گالری ایجاد کرده است. واقعیت مبهمدر بیانیه نمایشگاه نزار موسوی نیا نوشته است:

در غیاب نظارت عقل
مجموعه حاضر با توجه به تفاوت‌هایی که دارد. دارای نقاط اشتراک زیادی می‌باشد. این اشتراک‌ها به نظر در رابطه با دلیل هستی هنرمند و نگاه هستی شناسانه او قابل درک است. گویی روایت و توصیف یکی از اشتراکات این نگاه می‌باشد. و همچنین تضادها، نیروی محرکه خلق اثر خواب‌ها تبدیل به بهترین پناهگاه بیداری گشته‌اند. و همچنین تضاد میان فردگرایی و اجتماع، عقل و خیال، نقاطی را برای هنرمند مشخص می‌سازند که گویی در افقی از گذشته، حال و آینده امکان حضور را برای هنرمند ممکن می‌سازند.واقعیت مبهم

نمایشگاه تا ۱۰ آذر ادامه دارد.

ساعات بازدید روزانه ۱۱ تا ۱۹

گالری روزهای دوشنبه تعطیل است.

نشانی گالری فرمانفرما: خیابان کریم خان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی۲واقعیت مبهم

نویسنده