تندیس صد و پنجاه

مجله تندیس – شماره 150 – 12 خرداد

1388

در این شماره می خوانید:150

به انضمام 8 صفحه ویژه نامه حسین بهزاد

  • مجسمه
  • هنرمندان معاصر ایران – سیروس مالک | بهزاد مینیاتور ایران را نجات داد | نقدی بر نمایشگاه اصغر جوانی 
  • پرونده
  • بی ینال ونیز
  • کاریکاتور
  • به نماشا سوگند
  • گرافیک
  • گفتگو با صادق بریرانی
  • هنر جدید
  • هنرهای مرتبط با محیط ؛ هنرمندان و آثار شاخص
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده