تندیس بیست و دو

مجله تندیس – شماره 22 – 18 فروردین

1383

در این شماره می خوانید:22-1

  • نقاشی
  • دیوید سال (گستاخی در چارچوب) | نقاش ایل
  • عکاسی
  • گفتگو با بهمن جلالی و مهران مهاجر
  • طراحی
  • طراحی در ایران
  • گرافیک
  • پرچم های آفریقایی
  • مجسمه
  • جرج بازلیتز مجسمه ساز | مجسمه سازی معاصر انگلستان
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده