تندیس بیست و هفت

مجله تندیس – شماره 27 – 26 خرداد

1383

در این شماره می خوانید:27-1

  • نقاشی
  • سیدنی گودمن و ابهام دیرگاه های شهری | عاشقانه با فریادی خاموش
  • طراحی
  • طراحی در ایران دهه 30
  • گرافیک
  • میشل باتوری | نشانه شناسی دست بافته های ایرانی
  • مجسمه
  • سخن سنگ | ماریسول و فضاهای آزاد او
  • عکاسی
  • علیه عکاسی مولف ،یوآخیم اشمیت | فقط عکس
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده