تندیس سی و دو

مجله تندیس – شماره 32 – 10 شهریور

1383

در این شماره می خوانید:32-1

 • نقاشی
 • آد نردروم ، چشم اندازی فراسوی تکنولوژی | آیینه و پرتگاه | نقد مخاطب
 • عکاسی
 • الیزابت السون | بزرگترین نمایش سوئدی قرن
 • طراحی
 • طراحی از مدل زنده
 • مجسمه
 • تأملی بر ده سال مجسمه سازی
 • هنر جدید
 • مونا حاتوم ، رویای مسالمت در غربت
 • گرافیک
 • نشانه شناسی ؟ در دستبافته های ایرانی | دِیو مک کین ، فراتر از تصویرگری
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده