تندیس سی و نه

مجله تندیس – شماره 39 – 17 آذر

1383

در این شماره می خوانید:39-1

 • نقاشی
 • نگاهی به پرتره های جیمز هک
 • عکاسی
 • بازنمایی انتزاع ، انتزاع امر بازنمایی
 • طراحی
 • طراحان معاصر ایران ، فرشید ملکی | نقد نمایشگاه فرهاد گاوزن و جمشید حقیقت شناس
 • هنر جدید
 • زندگی در هیچ جا ، مایکل هایزر
 • گرافیک
 • کلاهی برای دوستان گرافیست
 • مجسمه
 • باغ مجسمه Long House | پیرامون مجسمه های حمیدرضا آویشی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده