تندیس چهل و سه

مجله تندیس – شماره 43 – 13 بهمن

1383

در این شماره می خوانید:43-1

 • نقاشی
 • دوگانگی احساس | هم حسی بیننده
 • عکاسی
 • فقط عکس
 • طراحی
 • طراحان معاصر ایران ، احمد امین نظر
 • هنر جدید
 • تلویزیون و ظهور ویدیو آرت
 • مجسمه
 • مطالبه ی ریشه | مجسمه سازی با پلاستیک
 • گرافیک
 • تادانوری یوکو
 • هنر کاربردی
 • مفاهیم رنگ در ملل
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده