نمایشگاه گروهی کالیگرافی ایرانی در تصویرسازی لباس

نمایشگاه گروهی کالیگرافی ایرانی در تصویرسازی لباس

نگار خانه هنر ایران

هنرمندان:
فرحناز محمدی
فاطمه وحید
پریوش اسلامیان
سمیره صابر
سارا رشیدی
هنگامه شهامتی نیا
نیکو میرزاپور
ویدا عابدی طامه
فاطمه راحلی
مریم اسفندیاری
مهری زارع
ملیحه سادات وزیری

کیوریتور : فاطمه شکوری
گشایش : جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶ الی ۲۰
نمایش تا ۲۲ آذر از ساعت ۱۱ تا ۱۸ ادامه دارد

خیابان انقلاب، قبل از پل حافظ، خیابان خارک ، ضلع غربی تالار وحدت ، پلاک ۱۹
تلفن ۰۲۱۶۶۷۵۴۴۰۲

نمایشگاه گروهی کالیگرافی ایرانی در تصویرسازی لباس

نویسنده