تندیس دویست و هفتاد و هفت

مجله تندیس -شماره 277 – 10 تیر 1393

در این شماره می خوانید:277-1

  • نقد
  • گالری گردی | نقد به از نسیه
  • طراحی
  • طراحی ، نقاشی نوین است | هنرمندانی که باید شناخت -جولی مهرتو
  • گفت و گو
  • گفتگو با لری گگوسیان
  • آتلیه گردی
  • آتلیه ی رضا هدایت

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده