تندیس دویست و هفتاد و هشت

مجله تندیس -شماره 278 – 24 تیر 1393

در این شماره می خوانید:278-1

  • نقاشی
  • گقت و گو با قاسم حاجی زاده | هنرمندانی که باید شناخت -سیلکه اتو-نپ
  • نقد
  • گالری گردی | آیکونولوژی : تاریخ یک هنر | تصویرگری سایه های ناممکن | هنر فروش هنر
  • گفت و نقد
  • سختی سخن گفتن
  • گرافیک
  • ذهنی پر از امید به آینده | خطا کردن ، فرصتی برای یاد گرفتن
  • آتلیه گردی
  • آتلیه ی فیروزه گل محمدی

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده