تندیس دویست و پنجاه و سه

مجله تندیس -شماره 253 – 25 تیر 1392

در این شماره می خوانید:253-1

 • پرونده
 • حراج تهران
 • نقد
 • گالری گردی | هنر و سیاست | صدای هنرمند از 1981 | خاب – شهر
 • عکس
 • سیر تحول عکاسی افغانستان | عکس ایرانی متوقف نمی شود 
 • نگاه
 • و در صفا از آبگینه بیشتر
 • آتلیه گردی
 • آتلیه  ی شیده تامی
 • هنرهای سنتی
 • با هم با خاک زندگی کنیم
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده