تندیس دویست و شصت و نه

مجله تندیس -شماره 269 – 06 اسفند  1392

در این شماره می خوانید:269-1

  • نقد
  • نقد به از نسیه | درباره ی نمایشگاه های اخیر موزه هنرهای معاصر | امر ساده ای به نام آستانه ی پیچیدگی جهان | دیدن دیدن
  • آتلیه گردی 
  • آتلیه ی سمیرا علیخانزاده 
  • عکس
  • هنری به درازنای دست | نگاهی به آثار تری ریچاردسون | لوموگرافی و آینده ی عکاسی آنالوگ
  • تندیس تندیس
  • درباره ی هنگامه گلستان
  • مجسمه
  • نگاهی به آثار سئو یانگ دئوک
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده