جهان‌های مقابل، نقدی بر مجموعه «لبه» مهسا کریمی زاده

نقدی بر نمایشگاه لبه آثار حجمی مهسا کریمی زاده در گالری ایران شهر
جهان‌های مقابل

سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی


مهسا کریمی زاده گالری ایران شهر
«ناراضی از همه کس ناراضی از خودم با جان و دل تمنای آن دارم که در سکوت و خلوت شب خود را رستگار سازم و اندکی بر شأن خود بیفزایم … به من نیرو بخشید، یاریم کنید مرا از شر دروغ‌ها و دود دم فسادآور این جهان خلاص کنید و تو ای خدای بزرگ بر من ارزانی دار فیض سرودن شماری ابیات زیبا را تا بر خودم آشکار شود که من پست‌ترین ادمیان نیستم که من از آنانی که خوارشان می‌شمارم حقیرتر نیستم.» بودلر ساعت یک بامداد.
کشاکش روح اسطوره‌ای جهان مدرن در میان گسیختن ایمان و زندگی سرشار از همهمهِ غمناکِ زیستن است. اضطراب بار هستی آنگونه که رنجی مزمن روح را رنجور می‌کند درمانی ندارد مگر زیبایی و طلوع در مرزهایی کهکشان و ابدیت درون و برون. مهسا کریمی زاده گالری ایران شهر
زمانی که به بیرون می‌نگریم انبوهی از مفاهیم و قوانین با شاعرانگی نوابغ فیزیک در هم می‌آمیزد و تخیل را به اعماق درونی بدن سوق می‌دهد فارق از آنچه ما تاریخ و هنر می‌نامیم. ایجاب بودن چنان نیرومند، انسان را می‌فشارد که سیل پرسش‌ها جاری می‌شود.
سخت است تفکیک پرسش بیننده و سازنده اما هر دو یک مبدا دارد. رنج بودن در جهان امروز. آنچه من در دیدار با این نمایش اندیشیم چنین بود.
تن چیست و باز نگری به تن در نگاه مردانه و زنانه چگونه تفکیک می‌شود. آیا تن خود را دریافت می‌کند. ذهن گستره خود را چطور تعریف می‌کند. جهان اکبر و جهان اصغر چه گفتمانی را شکل می‌دهند. تنانگی توجه به پوسته و مرز بین دو جهان است مرزی که به سختی در نگاه سوبژکتیو انسان معاصر سامان می‌گیرد. مهسا کریمی زاده گالری ایران شهر
آنچه بواسطه دست ساخته‌های مهسا کریمی زاده دریافتم تهی از آنچه ما در قضاوت عالمانه خود می‌دانیم بود. در بدو ورود به نمایشگاه مواجهه مخاطب با حجمی عظیم است، انحنای زمان و مکان در قالب نیشگونی درد آور همچون فریاد کودک در بدو ورود به جهان هستی است. بی‌اعتنایی وی به آنچه در مرزهای هنر مجسمه‌سازی معاصر ایرانی رخ می‌دهد ساده و خالی از تبختر است. حجم‌های سیال با ادغام سوزن و تیغ‌های آلوده به سرخی نشان‌های بدن انسان، واکنشی به گسترش بیرونی تماس بدنهاست.مهسا کریمی زاده گالری ایران شهر
دسته دیگر این پدیدارها نشانی درونی داشت، همچون درون رها شده هنرمند و شاید بهتر باشد بگوییم سیال شدن و این نقش‌ها با فلز گونگی سیال به سمت جاذبه ابدی زمین حرکت می‌کردند. گویا همچون رخوت و آرامش و سادگی طلوع کرده بودند. خطوط بیان گرای طراحانه بر روی سطح این حجم‌ها بیشتر وسواسی بود در برابر هنرآموختهِ شده و یا خاطره‌ای از گذشته‌ی ساختن‌های هنر گونه. مهسا کریمی زاده گالری ایران شهر
جسارت کریمی زاده درشکل دادن به تخیل فلسفی خود و رها شدن از مضامین سطحی و ایده محور، درک عمیق وی را از فضای درونی به نمایش می‌گذارد. آنچه تا کنون در کارنامه وی به سختی حس می‌شد نگاهی صرفا ذهنی بود. سویه‌ی اندیشه‌ی هنرمند در گذشته بیشتر عطف به دغدغه‌های عقلانی در برخورد با پهنه کائنات می‌باشد.
هنرمند در مسیر تکامل خود قدم بزرگی به جلو برداشته است. رسیدن به سادگی و عمق با رها شدن از ترس‌های حرفه‌ای گذشته، تخیل سیال وی را سیلان بخشیده و دوره آثار جدیدی را خلق نموده است. حضور فرم‌های زنانه بیشتر گواهی تن آگاهی زنان است. تا ایجازی برای تاکید به زنانگی صرف، شاید این گونه آثار را نشانه‌های سمبلیک از کهکشان درونی انسان باید دانست.مهسا کریمی زاده گالری ایران شهر
این نیشگون‌ها نشان از آغاز جهانی دارد که در گستره کهکشان بدن به وقوع پیوسته‌اند و در کسری از ثانیه ناپدید می‌گردند. انحناهای دردآوری که عالمان امروز جهان‌های موازی نامیده‌اند و از سیاه چاله‌ها گریزی ندارند. کریمی زاده از سخت‌ترین آزمون هنر، یعنی سادگی و خود باوری عبور نموده و در آستانه‌ی پدیدارکردن لحنی مولف و شخصی است، در این میان براین باورم هنرمندی صاحب سبک در حوزه مجسمه‌سازی در حال طلوع است.مهسا کریمی زاده گالری ایران شهر

نقد نمایشگاه‌های قبل به قلم جاوید رمضانی را اینجا بخوانید:

[su_posts id=”58598″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”58542″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”58562″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”58566″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”57546″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”56634″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]