تودگی و جغرافیای انسانی در آثار جدید حمیده حجار

تودگی و جغرافیای انسانی در آثار جدید حمیده حجار

گالری نگر

به گزارش گروه هنربانی آوام : حمیده حجار جدیدترین آثار نقاشی خود را با عنوان «تودگی» در گالری نگر از ۴ تا ۹ آبان به هنربانی عیسی جباری نمایش میگذارد.

مجموعه «تودگی» حاصل ماه‌ها کار پیوسته در دوره‌ی پیشبرد و ارائه آموزشگاه سکو زیر نظر عیسی جباری و زروان روح‌بخشان است و هنربانی این نمایشگاه را عیسی جباری به عهده داشته‌است.

تودگی حمیده حجار گالری نگر

در بیانیه نمایشگاه به قلم عیسی جباری آمده است:

جغرافیای انسانی همواره متهم به لاجرم‌های اجتماعی است و رابطه‌ی انسان با این ویژگی، حدودِ شخصی و مستطیل هر فرد است. اما تودگی می تواند صفت و تمایلاتِ هر فرد باشد که در زمان و مکان‌‍های گوناگون تغییر کند، و این موقعیت (تودگی) بطور طبیعی تسلیم زندگی و زوال است.
“حمیده حجار” در مجموعه‌ی اخیر خود با نوعی افراط گرایی در استمرار بخشی به این توده‌ی بی شکل انسانی، موقعیت‌ها و کیفیتِ کلی زیست انسان را به تصویر می کشد.تودگی حمیده حجار گالری نگر
“تودگی” حاکی از مستحیل شدن فرد در کلونی است و انگار در حالت موضعِ بی اختیاری گاه می ترسند و گاه می رقصند و شاید دچار حالت‌های متعددی هستند. اما آنچه پندارِ اساسی هنرمند از خود تا تودگی را می‌پیماید، بی ارادگی و استیصال است و نمایشِ یک تمنای درونی برای تصمیمی بزرگ. حال نقاش این واماندگی و استحاله را چرخی معیوب، در فضاهایی معیوب‌تر می‌یابد و در کشاکش درون گرایانه آن‌را به تصویر می‌کشد.
تودگی حمیده حجار گالری نگر

تودگی حمیده حجار گالری نگر

تودگی حمیده حجار گالری نگر

تودگی حمیده حجار گالری نگر

تودگی حمیده حجار گالری نگر

برنامه نمایشگاه های آبان ماه را اینجا ببینید: