خانه | نقاشی | ایستادن در میانه، نقدی بر «گذشته ن‌گذشته» زهرا امیریگانه

گالری شیرین

ایستادن در میانه، نقدی بر «گذشته ن‌گذشته» زهرا امیریگانه

ایستادن در میانه
نقدی بر «گذشته ن‌گذشته» زهرا امیریگانه در نگارخانه شیرین ۲

سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده

گذشته ن‌گذشته زهرا امیریگانه

شهرها برآیند عینیت‌یافته اذهانی هستند که در شبکه‌ای از روابط برآمده از میل و نیاز، بیرون از خود را شکل داده و نیز در درون از آن متاثر شده‌اند. شهر نمود تلاقی درون و بیرون و نتیجه لحظه به لحظه برهم‌کنش این دو است. بیرونی است به‌هم‌پیوسته که اندرونی‌های منفک را در خود جای داده است؛ مکانی بینابین برای انسان اجتماعیِ گریزان از جمعیت.گذشته ن‌گذشته زهرا امیریگانه

شهرهای آبی اما این درآستانه‌بودن را از وجهی دیگر نیز نمادین می‌کنند. این‌ها جایی در میانه مستقرشده‌اند؛ بین استحکام و قطعیت ساکن شدن و تردید لغزانِ گذشتن و رفتن، میان امنیت خاطر ایستادن بر زمین و ناامنی غوطه خوردن در آب، محل تلاقی مکان و زمان، اقلیم و تاریخ، و البته واقعیت و بازنمود؛ و این همان چیزی است که امیریگانه در مقام نقاشی  زاده انزلی-شهری که پیوند تنگاتنگی با آب دارد- با هوشیاری دستمایه کار خود قرار داده.گذشته ن‌گذشته زهرا امیریگانه

این هنرمند در مجموعه “بازمانده روز” -مهروآبان ۹۶، نگارخانه هپتا- انزلی را در زمانی پیش از شباهنگام تصویر می‌کند. در ساعاتی مانده به تاریکی قطعی شب؛ میان روز و شب. و این کار را به خوبی با بازنمایی ساختمان‌ها و آدم‌های نشسته و لمیده در آستانه درون و بیرون آن‌ها و انعکاس لغزانِ این‌همه در آب نمایش می‌دهد. “بازمانده روز” به مطالعه مکان در زمان می‌پردازد، اما مجموعه اخیر گویی زمان را از خلال مکان بازنگری می‌کند. در اولی زمان به معنای آنِ جداشده از سلسله لحظات است و در دومی زمانِ تاریخی مدنظر نقاش است. در “گذشته ن‌گذشته” گویی جهانِ نیمه‌پنهان بازنموده در “بازمانده روز” -که می‌توان از آن به وضعیتی آستانه‌ای میان خودآگاهی و ناخودآگاهی تعبیر کرد- را به نور روز می‌آورد و البته باز در موقعیتی میانه. در اینجا ناخودآگاه آرام و خفته شهر بیدار شده و در وضعیتی آشفته قرار گرفته. بناهای ترکیبی امیریگانه که می‌توان هر قطعه از آن‌ها را در مجموعه قبلی هنرمند دنبال کرد، با در و پنجره‌های لق و در حال فروریختن، محو شدن مرز درون و بیرون را به نمایش می‌گذارند. آدم‌های شناور در آب نشان از آمیختگی آگاهی و ابهام دارند و آدم غول‌پیکری که بر لبه ساختمانی آماده برای افتادن در آب ایستاده مرزی میان تمدن و توحش را به نمایش می‌گذارد. ساختمان‌های التقاطی شهر که خستگی قدمت را در خود حمل می‌کنند – و گاه ارجاعات تاریخی مشخصی دارند- در معرض تلاطمی تهدیدآمیز قرار‌گرفته‌اند، اما با پایه‌هایی استوار و ریشه‌هایی سخت که با پایین رفتن آب خودنمایی می‌کند در برابر تلاطم برهم زننده‌ای که نشان از تغییر وضعیت آرام گذشته دارد مقاومت می‌کنند. این‌ها ساختار درهم‌تنیده مکان و زمان را به نمایش می‌گذارند؛ بافتاری که شهر را موجودیتی مکان محور می‌نمایاند که می‌توان از آن به زمان تاریخی نقب زد.گذشته ن‌گذشته زهرا امیریگانه

امیریگانه با رفتن به سراغ شهری که با آن زیسته و از آن شکل‌گرفته و نیز به آن شکل داده، هنر خود را با درونمایه‌ای فردی قوام می‌دهد بی‌آن‌که بخواهد مستقیما به کار خود ویژگی‌هایی شخصی ببخشد. هنرمند در عین حال که بیانی از درون به بیرون را در آثارش حفظ می‌کند نیز در مقام آشکارکننده وضعیتی بیرونی و در ارتباط با گستره وسیعی از مخاطبان ظاهر می‌شود. هنر امیریگانه در عین حال که داعیه نخبه‌گرایی ندارد عمیقا تفکربرانگیز است. با این حال این هنرمند نتوانسته میان وجوه قدرتمند درونی آثار و نمود بیرونی آن‌ها تعادل را برقرار کند. آثار او با تقویت وجه تکنیکی و فنی اجرا بویژه در اجرای پرسپکتیو می‌توانند به تعادلی تحسین‌برانگیز برسند و به آثاری بسیار موفق‌ تبدیل شوند. اعوجاجی که در پرسپکتیو بعضی تابلوها به چشم می‌خورد به آن اندازه نیست که بتوان آن را  تکنیکی برای تولید محتوای تازه قلمداد کرد بلکه تنها می‌توان آن را ضعفی تکنیکی دانست. همچنین نوع رنگ‌گذاری و فضاسازی آثار نه یکدست است و نه آن‌قدر متکثرکه بتوان منطقی معنایی برای کل مجموعه از آن استنباط کرد. این ایستادن در میانه در گزاره هنرمند نیز به چشم می‌خورد. با آن‌که کلیت متن بیان‌کننده زیرمتن اصلی کار هنرمند هست اما اشکالات دستوری و اکتفا به خلاصه‌گویی از گویایی متن کاسته است.گذشته ن‌گذشته زهرا امیریگانه

در مجموع آنچه از نمود بیرونی آثار برمی‌آید آن است که هنرمند از روی تکنیک اجرایی به سادگی عبور کرده، همانطور نیز از پرداخت بیشتر به گزاره خود صرف نظر کرده است. گویی لزومی نمی‌بیند بیش از این برای تجسد بخشیدن به ایده خود و ارائه آن زمان صرف کند و تعادلی میان دست و ذهن خود برقرار سازد، حال آنکه اگر این تعادل برقرار شود می‌توان منتظر آثار درخور تأملی از او در آینده بود.گذشته ن‌گذشته زهرا امیریگانه

گذشته ن‌گذشته زهرا امیریگانه

گذشته ن‌گذشته زهرا امیریگانه

نقد نمایشگاه‌های قبل به قلم سحر افتخارزاده را اینجا بخوانید:

جمشید حقیقت شناس در گالری ساربان

هنر تهی از هنرمند | نقدی بر آثار جمشید حقیقت شناس

هنر تهی از هنرمند | نقدی بر آثار جمشید حقیقت شناس  گزارش تصویری نمایشگاه “بیست هجده” در گالری ساربان سایت تندیس به قلم سحر افتخار زاده نوع روایتی که جمشید حقیقت شناس در آفرینش هنری خود بکار می‌بندد در دوره‌های کاری مختلف او از منظر فرم، ساختمان مشابهی را پی می‌ریزد، اما تفاوت مجموعه اخیر با …

0 comments
سلماز لینهارد گالری آریانا

مینی‌منتالیسمِ شادِ شاد

مینی‌منتالیسمِ [۱] شادِ شاد نگاهی به نمایشگاه حجم سلماز لینهارد در گالری آریانا سایت تندیس به قلم سحرافتخارزاده احجام لینهارد فرم‌هایی اتفاقی هستند که از توری فلزیِ رنگ شده ساخته شده‌اند. احجامی بسته و فرورفته در خود که فضا را به درون و بیرون تقسیم می‌کنند. اگرچه این فروبستگی با شفافیت بصری حجم‌ها تعدیل شده …

0 comments
دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا

مروری بر آثار برندگان دوره‌های گذشته دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا

مروری بر آثار برندگان دوره‌های گذشته دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا گزارش تصویری نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر صنعتی در کرمان سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده آثار برندگان سیب‌ها و پلاک‌های طلایی و جایزه بزرگ بی.آی.بی (دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا) از سال ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۷، پس از نمایش در سنندج اکنون برای یک هفته در موزه هنرهای …

0 comments
نقاشی‌های آوا بهرامی در گالری ویستا

آوای وحش، نگاهی به نقاشی‌های آوا بهرامی در گالری ویستا

آوای وحش[۱] نگاهی به نقاشی‌های آوا بهرامی در گالری ویستا سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده نقاشی‌های بهرامی بیش از آن که درباره رابطه انسان با طبیعت باشند درباره ارتباط انسان با دیگران و کناره گرفتن از پذیرش مسئولیتِ مناسبات رسمی اجتماعی هستند. آدم‌های بهرامی در حالتی از بی‌خودی، لَخت و بی تحرک لمیده‌اند؛ با …

0 comments
دنیا رستمی گالری ماه

نگاهی به “قاراچوخا اویان!” دنیا رستمی | آن که این کار ندانست در انکار بماند …

نقد نمایشگاه دنیا رستمی با عنوان “قاراچوخا اویان!” در گالری ماه آن که این کار ندانست در انکار بماند … مجله هنرهای تجسمی آوام: به قلم سحر افتخارزاده “قاراچوخا” نگهبان خیرِ خانه و صاحب خانه است. در این ترکیب “قارا” نه به معنای سیاه که در اصل به معنای بزرگ، والا و مقدّم است. می‌توان …

0 comments
رویای سفید مریم فرشاد ویستاپلاس

شرحه شرحه کردن یک رویا نقدی بر اثر چندرسانه‌ای مریم فرشاد

نقدی بر “رویای سفید”؛ اثر چندرسانه‌ای مریم فرشاد در ویستاپلاس شرحه شرحه کردن یک رویا سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده از منظر روانشناسی یونگ دریا نماد ناخودآگاه و اقیانوس نمادی از ناخودآگاه جمعی است. نهنگ سفیدِ فرشاد که او را به دنبال خود زیر اقیانوس ناخودآگاهش پایین می‌کشد، از آنجا که رفتاری آرام و …

0 comments
هدی کاشیها گالری اعتماد

شوخی‌هایِ جدّیِ هدی کاشیها با نمایش تصادف با خورشید

شوخی‌هایِ جدّیِ هدی کاشیها نگاهی به نمایش “تصادف با خورشید” در گالری اعتماد سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده  خطوط بی‌پروا در طراحی، ترکیب‌بندی‌های جسورانه و پویا اما در عین حال منسجم، پالت رنگی متنوع درخشنده، ابعاد متنوع آثار هنرمند نقاشی را معرفی می‌کند که توانسته بر مبانی تسلط یابد و سپس از آن‌ها عبور …

0 comments
شورانگیز رویا نجف‌آبادی گالری دارگون

زن/گُل بَس! نگاهی به “شورانگیز” رویا نجف‌آبادی در گالری دارگون

زن/گُل بَس! نگاهی به “شورانگیز” رویا نجف‌آبادی در گالری دارگون نگاهی به “شورانگیز”؛ نمایشگاه نقاشی‌های رویا نجف‌آبادی در گالری “دارگون” سایت تندیس به قلم سحرافتخارزاده یک کلیشه تا کجا ظرفیت بازیابی دارد! یک تصویر تکراری چگونه می‌تواند برانگیزنده احساسی تجربه نشده در مخاطب باشد یا امکان خوانشی متفاوت را فراهم آورد! رویا نجف‌آبادی در نقاشی‌های …

0 comments
آپوپتوسیس زهرا قیاسی در گالری ثالث

آپوپتوسیس زهرا قیاسی در گالری ثالث | بیان غیرشخصی در هنر

آپوپتوسیس زهرا قیاسی در گالری ثالث | بیان غیرشخصی در هنر سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده زهرا قیاسی نقاش و مترجم حوزه تجسمی در دومین نمایش انفرادی آثار خود نُه تابلوی بزرگ و یک تابلوی کوچک با تکنیک رنگ روغنی روی بوم را به نمایش گذاشته. کلمه “آپوپتوسیس” ریشه یونانی دارد و به معنای …

0 comments
هنر معاصر استانبول در گالری آرتر ARTER دمیرل

هنر معاصر استانبول در گالری آرتر ARTER | قسمت دوم

هنر معاصر استانبول در گالری آرتر ARTER | قسمت دوم نگاهی به نمایشگاه انفرادی آثار ویدئوآرت Ali Mahmut Demirel با عنوان “جزیره” سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده طبقه دوم گالری آرتر استانبول به مدت چهار ماه به نمایش انفرادی آثار ویدئوآرت علی‌محمود دِمیرل اختصاص یافته. این هنرمندِ ساکن برلین، متولد ۱۹۷۲ و درس‌خوانده مهندسی هسته‌ای و …

0 comments
هنر A Space for Art  آثار  کن آیتکین Can Aytekin گالری آرتر استانبول ARTER

هنر معاصر استانبول نگاهی به نمایشگاه “خانه خالی” در گالری آرتر

هنر معاصر استانبول در گالری آرتر ARTER نگاهی به نمایشگاه “خانه خالی” Space for Art”  آثار  جان آیتکین Can Aytekin سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده گالری آرتر در انتهای خیابان استقلال استانبول با هدف ایجاد بستری پایدار برای تولید و نمایش هنر معاصر در سال ۲۰۱۰ آغاز به کار کرده و نمایشگاه‌های متعدد انفرادی و …

0 comments
میر محمد فتاحی زیرزمین دستان

پرونده نقد نمایشگاه‌های سال ۹۶ به قلم سحر افتخارزاده

پرونده نقد نمایشگاه‌های سال ۹۶ به قلم سحر افتخارزاده در این پرونده مروری داریم بر نقد نمایشگاه‌هایی که سحر افتخارزاده در سال ۹۶ نگاشته است که مشتمل بر ۲۱ نقد است که  در حوزه های متفاوتی کار شده است. لیست زیر به لحاظ زمانی از نقدهای اخیر سحر افتخارزاده آغاز می‌شود که در سال گذشته …

0 comments

نوشته‌های پیشنهادی

خودآموزِ نوشتن از هنر معاصر

کتاب خودآموز نوشتن از هنر منتشر شد | ضرورت نوشتن درباره‌ی هنر

کتاب خودآموز نوشتن از هنر منتشر شد | ضرورت نوشتن درباره‌ی هنر نشر آوام سرا ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.