خانه | پژوهش | تاریخ نظریه‌ی تناسبات بشری | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

بخش یازدهم

تاریخ نظریه‌ی تناسبات بشری | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی
بخش یازدهم
تاریخ نظریه‌ی تناسبات بشری به مثابه‌ی بازتابی از تاریخ سبک‌ها
اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه
آوام مگ: تلخیص نیلوفر تقی‌پور

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

«پانوفسکی» در ادامه‌ی مبحث نظریه‌ی تناسبات ضمن مقایسه‌ی نمونه‌ها برای تفهیم بیشتر مطلب این‌گونه می‌نویسد: سبک هنر قرون وسطایی (شاید به‌جز آن‌چه به اوج هنر گوتیک معروف است)، در تمایز با آن‌چه مربوط به هنر باستانی است، بنا به عرف به‌ مثابه‌ی سطح «هموار» تعریف می‌شود؛ اما در مقایسه با هنر مصری تنها باید به‌عنوان «هموارشده» تعریف شود؛ چراکه اختلاف میان همواری سطوح قرون وسطا و مصری به‌گونه‌ای است که در قرون وسطا ژرفای بن‌مایه‌ها کاملاً پنهان می‌شوند؛ در حالی‌که در مصر تنها از اهمیت آن‌ها کاسته می‌شود.

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

بازنمایی‌های مصری هموارند زیرا هنر مصری تنها ارا‌ئه‌ی آن‌ بخش از واقعیت است که می‌تواند در سطح اجرا شود؛ اما بازنمایی‌های قرون وسطایی، هموار به نظر می‌رسند؛ اگرچه هنر قرون وسطایی ارائه‌ی آن بخش از واقعیت است که نمی‌تواند در سطح ظاهر شود. آن‌گاه که مصریان بی‌تردید سه‌چهارم رخ و جهت‌های مایل نیم‌تنه و اعضا را کنار گذاشتند، سبک قرون وسطایی حرکت آزاد باستانی را پیش‌فرضی صحیح پنداشته و هر یک را هم‌سان دیگری می‌انگارد.

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

اما این حالت‌ها به این دلیل که توهمی از ژرفای واقعی بیافرینند، دیگر به‌کار گرفته نمی‌شوند؛ از آن‌جایی‌ که روش‌های مؤثر مصری در سایه‌سازی و برجسته‌نمایی متوقف شده بود، بنا به اصول، این حالت‌ها با دست‌کار خطوط تراز و سطوحی با رتگ‌های تخت به اجرا در می‌آیند؛ از این‌رو در هنر قرون وسطا فرم‌های گوناگون یافت می‌شود و از منظر تکنیکی با ‌عنوان «کوتاه‌نمایی‌شده» توصیف می‌شود؛ اما از آن‌جایی که تأثیر آن‌ها با شیوه‌های بصری تأیید نمی‌شوند، به‌عنوان «کوتاه‌نمایی‌ها» با همان مفهومی که این اغلب به کار می‌رود، تأثیرگذار نخواهد بود.

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

پس، «نظریه‌ی تناسبات» باید با توجه به اهداف جدید طراحی می‌شد. از طرف دیگر، فرم‌های هموارشده‌ی بدن با سنجش بدن انسان در دوره‌ی باستان مغایر بود؛ زیرا آن دوره این ایده را به‌عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گرفت که پیکره، یکپارچه و سه‌بعدی است؛ هم‌چنین تحریک نامحدود این فرم‌ها یادگاری از هنر کلاسیک است که پذیرش نظام‌مند را مانند مصریان که از پیش ابعاد تکنیکی و عینی را معین می‌کردند، غیرممکن می‌‎ساخت؛ از این‌رو قرون وسطا با انتخابی مانند یونان باستان، مجبور به انتخاب گزینه‌ی مقابل شد.

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

نظریه‌ی مصری تناسبات ابعاد عینی را با تکنیکی برابر می‌گرفت و قادر بود ویژگی‌های سنجش بدن انسان را با آن‌چه که مربوط به سیستم طراحی است ترکیب کند؛ در مقابل، نظریه‌ی یونانی، تناسبات که به این هم‌سانی پایان می‌دادند، برای تعیین ابعاد تکنیکی، صرف نظر کرد؛ در حالی‌که در سیستم قرون وسطایی از گرایش به تعیین ابعاد عینی صرف ‌نظر شده و محدود به پدیدآوردن سطح تخت تصاویر بودند؛ جایی‌که روش مصری، ساختارگرا بوده و روش دوران باستان، وابسته به سنجش بدن انسان. می‌توان روش قرون وسطایی را نمایی شماتیک توصیف کرد.

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

در چارچوب نظریه‌ی قرون وسطایی، در خصوص تناسبات، دو گرایش متفاوت قابل مشاهده است؛ اما این ‌اصول، بیزانسی و گوتیک، به روش‌های غیرمشابه تفسیر می‌شوند.

شماره های قبلی این پرونده را در لینک‌های زیر مشاهده کنید:

معنا در هنرهای تجسمی؛ اروین پانوفسکی

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی | تناسبات در هنر مصر و یونان

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی بخش دهم تاریخ نظریه‌ی تناسبات بشری به مثابه‌ی بازتابی از تاریخ سبک‌ها اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه آوام مگ: تلخیص نیلوفر تقی‌پور «پانوفسکی» معتقد است که سه وضعیت وجود دارد که مانع تطبیق ابعاد تکنیکی و عینی می‌شود و تا جایی که شرایط خاص و استثنائات …

0 comments

معنا در هنرهای تجسمی

تاریخ نظریه‌ی تناسبات بشری به مثابه‌ی بازتابی از تاریخ سبک‌ها

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی بخش نهم| تاریخ نظریه‌ی تناسبات بشری به مثابه‌ی بازتابی از تاریخ سبک‌ها اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه آوام مگ: تلخیص نیلوفر تقی‌پور «پانوفسکی» فصل سوم کتاب خود را این‌گونه شروع می‌کند که: «مطالعه درباره‌ی موضوع تناسبات اغلب با تردید یا در بهترین حالت با اشتیاق اندکی …

0 comments

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

جهانِ کلاسیک | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی بخش هشتم| شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی (درآمدی بر مطالعه‌ی هنر رنسانس) اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه آوام مگ: تلخیص نیلوفر تقی‌پور پانوفسکی در میانه‌ی فصل مبحث را این‌گونه ادامه می‌دهد که قرون وسطا به‌هیچ‌وجه نسبت به ارزش‌های بصریِ هنر کلاسیک بی‌توجه نبود. آنان عمیقاً به ارزش‌های شاعرانه …

0 comments

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

شمایل‌شناسی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی بخش هفتم | شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی (درآمدی بر مطالعه‌ی هنر رنسانس) اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه آوام مگ: تلخیص نیلوفر تقی‌پور پانوفسکی در این بخش از نوشته‌هایش با آوردن مثال‌های متعدد این‌گونه نتیجه می‌گیرد که: تفسیر شمایل‌شناسانه نیازمندِ چیزی بیش‌تر از آشنایی با مضامین و مفاهیم …

0 comments

شمایل‌شناسی شمایل نگاری خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

شمایل‌شناسی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه، ۱۳۹۵ بخش ششم | شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی (درآمدی بر مطالعۀ هنر رنسانس) سایت تندیس: تلخیص نیلوفر تقی‌پور در این بخش پانوفسکی بحث را این‌گونه آغاز می‌کند که پیشوند «لوژی» از LOGOS مشتق شده و با معنای اندیشه و خرد که بر …

0 comments

شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه، ۱۳۹۵ شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی (درآمدی بر مطالعۀ هنر رنسانس) | بخش پنجم سایت تندیس: تلخیص نیلوفر تقی‌پور شمایل‌نگاری[۱] شاخه‌ای از مطالعات تاریخ هنر است که به مضمون یا معنای آثار هنری در تقابل با فرم آن می‌پردازد. …

0 comments

تاریخ هنر اروین پانوفسکی

ابژه‌های تاریخ هنر چگونه توصیف می‌شوند | معنا در هنرهای تجسمی

ابژه‌های تاریخ هنر چگونه توصیف می‌شوند | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه، ۱۳۹۵ تاریخ هنر به مثابۀ یک شیوۀ اومانیستی | بخش چهارم سایت تندیس: تلخیص نیلوفر تقی‌پور به سبب این واقعیت که ابژه‌های تاریخ هنر به واسطۀ فرآیند بازآفرینیِ زیبایی‌شناختی خلق می‌شوند، مورخ هنر هنگام …

0 comments

معنا در هنرهای تجسمی

سنتزِ بازآفرینی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

سنتزِ بازآفرینی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه، ۱۳۹۵ تاریخ هنر به مثابۀ یک شیوۀ اومانیستی | بخش سوم سایت تندیس: تلخیص  نیلوفر تقی‌پور کارکردباوری مقدمه‌ای به اصول جدید زیبایی‌شناسی نیست بلکه محدودۀ کوچک‌تری از فضای زیبایی‌شناسی است. ما همگی شاهد انتقال قاشق‌ها و بت‌های قبایل آفریقایی …

0 comments

کتاب معنا در هنرهای تجسمی

پایان هنر لذت است؟ خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

پایان هنر لذت است؟ خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه، ۱۳۹۵ تاریخ هنر به مثابۀ یک شیوۀ اومانیستی | بخش دوم سایت تندیس: تلخیص  نیلوفر تقی‌پور از نظر پانوفسکی مرحله نخست، مشاهدۀ پدیده‌های طبیعی و بررسی سوابق آثار بشری است. سپس آثار باید رمزگشایی و تفسیر شوند و …

0 comments

تاریخ هنر

تاریخ هنر به مثابۀ یک شیوۀ اومانیستی، خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

تاریخ هنر به مثابۀ یک شیوۀ اومانیستی  خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی| بخش اول نوشته اروین پانوفسکی | ترجمه ندا اخوان اقدم | نشر چشمه تلخیص نیلوفر تقی‌پور در سال گذشته ۴ قسمت از این خلاصه کتاب منتشر شد که لینک قسمت های بعد را در پایان این شماره میتوانید دنبال کنید و در …

0 comments

نوشته‌های پیشنهادی

خلاصه کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

چرا ارسطو تقلید را انگیزۀ فعالیت و علت رضایت و خرسندی انسان می‌داند

ارسطو و فن شعر خلاصه کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر | قسمت چهاردهم ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.