شروع ثبت نام کلاسهای عکاسی تبلیغاتی

سطح 1 مقدماتی

مدرس :یدا.. ولی زاده

این کلاس بصورت کارگاهی طی 10 جلسه 4 ساعته برگزار میگردد.

تعداد هنرجویان کلاس 10 نفر

برای آگاهی از شرح درس کلاس به سایت آموزشگاه مراجعه فرمایید.

Akasi moghadamaty-mordad

نویسنده