تندیس صد و پنجاه و نه

مجله تندیس – شماره 159 – 14 مهر 1388

در این شماره می خوانید:

تندیس 159
تندیس 159
 • نقاشی
 • والتون فورد | فوتوریسم؛ مکتب پیشرو | گفتگو با علی فرامرزی
 • گفت و نقد
 • نقاشی واکنش نیست
 • عکاسی
 • نیم رخ هادی شفائیه | عکاسی دگرگون
 • پرونده
 • نسل قبل
 • گرافیک
 • گفتگو با محمد بهرامی
 • هنر جدید
 • نگاهی به بی ینال استانبول

به همراه هشت صفحه ویژه نامه نکوداشت علی قهاری

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده