تندیس صد و پنجاه و هفت

مجله تندیس – شماره 157 – 17 شهریور1388

در این شماره می خوانید:

تندیس 157
تندیس 157
 • هنرهای کاربردی
 • هنرمندان معاصر ایران – گفتگو با محمد مهدی انوشفر
 • مباحث نظری
 • تنوع و تفاوت فرهنگی
 • گرافیک
 • نگاهی به نمایشگاه گروهی مرکب
 • کاریکاتور 
 • بازگشت به سنت کاریکاتور
 • پرونده
 • دهمین دوسالانه
 • گفت و نقد
 • گفتگو با فرهاد فزونی
 • مجسمه
 • جف کونز از خود می گوید | خط پرگار

به همراه هشت صفحه ویژه نامه خوشنویسی و نوگرایی در بستر سنت

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده