گالری های نیویورک کوریمانزاتو هنرمندان ایرانی

 تمرکز بر هنرمندان ایرانی در گالری های نیویورک | جیمز کوهان، کازمین، کوریمانزاتو

رشد هنرمندان ایرانی در گالری های نیویورک در سالی که گذشت

پرونده نگاهی به حضور هنرمندان ایرانی در گالری‌های بین‌المللی طی سال ۱۴۰۱ گالری های نیویورک | بخش پنجم گالری جیمز...
این کتاب مقدمه ای است بر معرفی 50 هنرمند تاثیرگذار درعرصۀ هنر معاصر که بعد از جنگ جهانی دوم در تحول هر در دنیا موثر بوده اند. در این میان ازمجموعه ای از هنرمندان درهمۀ عرصه های هنر استفاده شده از جمله عکاسان ، نقاشان ، مجسمه سازان و هنرمندان پرفورمنس که سعی شده به معروفترین اثرشان اشاره شود