عرضه‌ی چاپ‌های پائولا رگو در حراجی کریستی لندن، انگلیس: حراجی کریستی اعلام نموده طی حراجی اینترنتی، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های...