خانه | Tag Archives: احمد ابراهیمی

Tag Archives: احمد ابراهیمی

دومین دوره ی نظریه های زیبایی شناسی: قرن ۱۹ و ۲۰

نظریه های زیبایی شناسی

دومین دوره ی نظریه های زیبایی شناسی: قرن ۱۹ و ۲۰ Aesthetics Theories in the 19th & 20th Century موسسه ی آموزش عالی فردوس برگزار می کند دوره ی ۱۰ جلسه ای «نظریه های زیبایی شنـاسی» ارائه دهنده: احمد ابراهیمی، دانش جوی دکتری فلسفه ی هنر پنج شنبه ها ساعت ...

ادامه نوشته