خانه | Tag Archives: اصغر بیچاره

Tag Archives: اصغر بیچاره

اصغر بیچاره قدیمی‌ترین عکاس سینمای ایران درگذشت

اصغر بیچاره

به نام ابدیت هستی مهابت خود را در مطلقی مانند مرگ نشان میدهد ، عکاس در نبردی دایمی با مرگ است ، هر عکس عکاس ارزوئ جاودانگی است . اصغر بیچاره در گذشت حضوری با نشاط که به گمان من پاسخی در خور به زندگی داد از میانمان رفت ، ...

ادامه نوشته