خانه | Tag Archives: الکساندر دورنر

Tag Archives: الکساندر دورنر

خلاصه کتاب شیوه های هنرگردانی| پیشگامان | الکساندر دورنر

شیوه های هنرگردانی

خلاصه کتاب شیوه های هنرگردانی| پیشگامان| الکساندر دورنر بخش نهم نوشته هانس اولریش اوبریست ــ ترجمه کتایون یوسفی ــ انتشارات حرفه هنرمند  تلخیص: نیلوفر تقی پور در این بخش اوبریست افرادی را لیست می‌کند که تکه‌هایی از گذشتۀ کاری او هستند و مهره‌هایی کلیدی در رشد نمایشگاه‌ها نیز بوده‌اند. الکساندر ...

ادامه نوشته